Hakkımızda

“Hukukçu olarak mevkim, kadın olarak özgürlüğümü susturamaz.”

Gisèle Halimi
Deniz Bilgehan

Doktorant, Galatasaray Üniversitesi SBE Kamu Hukuku
Arş. Gör., Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD
Pınar Dikmen

Dr. Kamu Hukuku
Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)

Fransız kamu hukukunun, Türk hukuk düzeni üzerindeki etkisi göründüğünden de fazladır. Fransız kamu hukukunun Türk kamu hukukunu pek çok konuda şekillendirdiği, özellikle anayasa ve idare hukuku alanlarında aynı düzlemde gelişmeler olduğu görülmektedir. Öyle ki, Conseil d’État içtihadıyla geliştirilen hukuki çözümler doğrudan Türk idare hukukunda kendini göstermektedir. Buna rağmen, bu alandaki çalışmalar genellikle uzmanların kendi eserlerinde Fransızca kaynaklara atıflarıyla sınırlı kalmaktadır. Türk hukukunu derinden etkileyen Fransız kamu hukuku gelişmelerinin paylaşıldığı ya da görüşlerin sunulduğu bir platform bulunmamaktadır. Publiciste turc ile ulaşmak istediğimiz amaç, bu eksikliğin giderilmesine bir katkıda bulunmaktır. Türk kamu hukukundaki çalışmalarımıza ve fikir alışverişlerimize katkı sunabilmesi için başta Conseil Constitutionnel ve Conseil d’État kararlarının ve görüşlerinin özet çevirisi olmak üzere içerikler paylaşılacaktır.

Kamu Hukuku alanındaki çalışmalara küçük de olsa bir katkımız olsa bile ne mutlu bize…

Deniz Bilgehan & Pınar Dikmen