Fransız Danıştayı: Laiklik, Okul Kantinlerinde Belirli Bir Dine Mensup Kişilere Alternatif Menüler Sunulmasını Yasaklamamaktadır

Öte yandan laiklik ilkesi kamu hizmetinin sağlanmasında, belirli bir dinin gereklerine uygun yiyecek menüleri sunulması gerekliliğini de yüklememektedir.

Fransız Danıştayı 11 Aralık 2020 tarihinde verdiği kararında, okul kantinlerinde İslam dinine mensup kişilerin dini gereklerine uygun alternatif menüler çıkarılmasının, laiklik ve kamu hizmetlerinin tarafsızlığı ilkesine aykırı olmadığına karar verdi.

Kararın konusu, 2015 tarihinde Chalon-sur-Saône Belediyesinin, okul kantinlerinde domuz etinin yer aldığı menüler dışında alternatif menüler sunulmasının yasaklamasına ilişkin kararı oluşturmaktadır. Belediye Meclisi bu kararını, “laiklik ilkesi, bir kamu hizmetinin işleyişinde, dini gereksinimlerin dikkate alınmasını yasaklar” gerekçesine dayandırmıştı.

Fransız Danıştayı ise laiklik ve kamu hizmetinin tarafsızlığı ilkelerinin tek başlarına, devlet okullarının kantinlerinden yararlanan bireylerin, dini inançları ile yasaklanmış yiyecekleri tüketmek zorunda kalmadan, dengeli bir menüden yararlanma seçeneği sunulmasını engellemediği sonucuna ulaştı.

Bununla birlikte Danıştaya göre, laiklik ilkesinin koruma altına alındığı Anayasanın 1. maddesi uyarınca, herhangi bir kimsenin, kamu makamları ile bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen ortak kurallardan muaf olmak için dini inançlarının gereksinimlerini önüne süremeyeceğine ve dolayısıyla bir devlet okulu ikram servisini yöneten yerel makamların, kullanıcılarına dini inançları tarafından yasaklanmış yiyecekleri tüketmemelerine imkân sağlayan farklılaştırılmış yemekler sunma yükümlülüğü olmadığına dikkat çekti.

Bu çerçevede laiklik ilkesi ne belirli bir dinin mensuplarına, kamusal alanlarda bu dinin gereklerine uygun yemek hizmetlerinden yararlanma hakkı bahşetmekte ne de bu bireylere belirli bir dinin gereklerine uygun hazırlanmış alternatif menüler sunulmasını yasaklamaktadır.

Kaynak: CONSEIL D’ETAT, N° 426483, COMMUNE DE CHALON-SUR-SAONE, le 11 décembre 2020.

Bu yazı Güncel kategorisine gönderilmiş ve ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.