Son Yazılar

 • Fransız Anayasa Konseyi ve Anayasal Kimlik Doktrinine Yeniden Dönüş: “Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasında Kamu Gücünün Gerekliliği” Anayasal Kimliğe İçkin Bir İlkedir
  Pınar Dikmen Fransız Anayasa Konseyi 15 Ekim 2021 tarihinde verdiği somut norm denetimi kararında (la question prioritaire de constitutionnalité), bir AB direktifinin “Fransız anayasal kimliğine içkin olan ilkeler” ile çatışma ihtimalini ilk kez somut bir şekilde gündeme getirdi. Kararda “Fransa’ya girişi reddedilen yabancıların geri gönderilmesinde, havayolu şirketlerine düşen sorumluluğu düzenleyen hükümler anayasaya aykırı bulunmasa da karar, “anayasal kimlik doktrinin” uygulanması ve somutlaştırılması açısından bir ilk olma özelliğini taşımakta[1].             … Okumaya devam et
 • Fransız Anayasa Konseyi Covid-19 “Sağlık Kartı” Uygulamasını Kısmi Olarak Anayasaya Uygun Buldu
  (Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021 – Loi relative à la gestion de la crise sanitaire) Sağlık Krizinin Yönetimine İlişkin Kanun uyarınca belirli kamusal alanlara girebilmek ve hizmetlerden yararlanabilmek için Covid-19’ karşı aşılananların, hastalığı geçirdikten sonra iyileştiğine dair ya da viral durumunun negatifliğine yönelik ilgili belgeleri sunan vatandaşların temin edebileceği “sağlık kartı” uygulaması ve buna bağlı diğer hükümler, Anayasa Konseyi nin 05.08.2021 tarihinde verdiği karar sonucunda kısmi … Okumaya devam et
 • “Küresel Güvenlik” Kanunu: Çölde bir serap…
  “Küresel Güvenlik” Kanunu: Çölde bir serap…[1] Arş. Gör. Göksu IŞIK[2] Kolluk kuvvetlerinin kimliğini fiziksel veya zihinsel bütünlüklerine zarar verme amacıyla kötü niyetli olarak ifşa etme suçuyla gündeme gelen “Küresel Güvenlik” Kanunu, 25 Mayıs 2021 tarihinde kabul edilmiştir. Kanunu gündeme getiren bu ve diğer birkaç hüküm Anayasa Konseyi tarafından anayasaya aykırı bulunmuştur[3], fakat kanunun yarattığı asıl problematik bu maddenin de ötesindedir. “Küresel Güvenlik” Kanunu aslında Fransa’da ve dünyada son 30 … Okumaya devam et
 • Görev halindeki kolluk kuvvetlerinin kimliğini kötü niyetli olarak ifşa etme suçu, Anayasa Konseyi tarafından anayasaya aykırı bulundu.
  CC, Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021             Anayasa Konseyi, 20 Mayıs 2021 tarihinde verdiği kararında, kolluk kuvvetlerinin yetkilerini kapsamlı bir şekilde genişleten “Özgürlüklerin Korunmasına Yönelik Küresel Kanun’un bazı maddelerini anayasa aykırı buldu.             Kanun, kolluk kuvvetlerine, gözaltına alınan kişileri belirli koşullarda ve belirli amaçlarla video ile gözetleme ve kamuya açık alanlardan insansız hava araçları vasıtasıyla elde edilen görüntüleri işleyebilme yetkisi tanımaktaydı.             Kanun’un en tartışmalı maddesi … Okumaya devam et
 • COVID-19’a karşı aşılananların sokağa çıkma yasağı tedbirinden muaf tutulmasına yönelik yapılan başvuru, Fransız Danıştayı tarafından reddedildi.
  Daha önceden Covid-19’u edinerek iyileşmiş ya da aşılanmış kişilerin sokağa çıkma yasağından muaf tutulması için Fransız Danıştayı référé yargıcına yapılan başvuru reddedildi. Danıştaya göre bahsi geçen kişilerin hastalığı edinme ya da bulaştırma riski taşıyıp taşımadığına ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. Bu noktada eldeki mevcut verilere göre, aşılanmış kişilerin de Covid-19’u edindikten sonra iyileşen kişilerin de az da olsa virüsü taşıma riski barındırdığı bilinmektedir. Benzer şekilde, virüsün yeni varyantlarının bulaşma kapasitesi … Okumaya devam et
 • Fransız Danıştayı, Göçmenlere ve Müslümanlara Karşı Faaliyetler Yürüten; Aşırı- Sağcı “Génération Identitaire” Derneği’nin Hükümet Tarafından Feshedilmesini Hukuka Aykırı Bulmadı
  Fransa’da özellikle Müslümanlara ve göçmenlere karşı kimi faaliyetlerin odağı olan; aşırı sağcı Génération Identitaire Derneği, Mart 2021 başında Hükümet tarafından feshedilmiş, Dernek fesih kararının kaldırılması için Fransız Danıştayı référé yargıcına başvurmuştu. Mahkeme, Derneğin, göç ve İslamcı terörizmle mücadeleye ilişkin kamusal tartışmalara katkıda bulunma adı altına yabancılara ve Müslümanlara karşı ayrımcılığı, nefreti veya şiddeti meşrulaştıran veya teşvik eden fikirleri yaydığına kanaat getirdi. Kararda, Derneğin kampanyalarında kullandığı göçmen karşıtı, kışkırtıcı sloganlara … Okumaya devam et
 • Fransız Yargı Yerlerinin İdari Sözleşmelerle İlgili Karar Özetleri (*)
  İki özel hukuk kişisi arasında imzalanan sözleşmeler konusu ve amacı ne olursa olsun özel hukuk sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır[1]. Türk hukukunda olduğu gibi Fransız hukukunda da genel kural budur[2]. Ancak çeşitli mahkeme kararlarında aksi yönde verilmiş kararlara da rastlanmaktadır. Tribunal des Conflits (Uyuşmazlık Mahkemesi) 1963 tarihli bir kararında[3],  karma niteliğe sahip bir şirketin, özel hukuk kişisiyle ulusal yolların yapımına ilişkin yapmış olduğu sözleşme; sözleşmeye konu yolların doğası gereği devlete ait … Okumaya devam et
 • Kamu Hizmetinin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yürütülmesi Üzerine Karar Örnekleri (*)
  Fransız Hukukunda, sanayi veya ticari kamu hizmetleri uzun zamandır özel hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. Ek olarak Türkiye’de olduğu gibi Fransa’da[1] da artık sanayi ve ticari kamu hizmetleri dışındaki hizmetler de özel hukuka tabi olarak yürütülebilmektedir. Bu çerçevede Fransa’da idari kamu hizmetleri ve sanayi/ticari kamu hizmetlerine ilişkin bu ayrım ilk olarak Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 1921 tarihli bir kararıyla[2] ortaya çıkmıştır. Mahkeme söz konusu kararında idarenin, yürüttüğü deniz taşımacılığına ilişkin faaliyetini sıradan … Okumaya devam et
 • Fransız Danıştayı, COVID-19 Krizi Çerçevesinde Alınan Sokağa Çıkma Yasağı Tedbirlerinin, Paskalya Haftasına Göre Düzenlenmesi Talebini Reddetti.
  CE, Nos 450893, 451038, Ordonnance du 29 mars 2021 Kararın konusunu, iki derneğin Fransız Danıştayı référé yargıcına Paskalya Haftası nedeniyle yaptıkları başvuru oluşturmaktadır. Başvurucu dernekler, COVID-19 sağlık krizi çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerinin, Katolik vatandaşların Paskalya Haftası’nda saat 19.00’dan sonra düzenlenecek toplu etkinliğe katılabilecek şekilde değiştirilmesini talep etmişlerdir. Bu talebi reddeden Mahkeme, virüsün yayılımının son dönemlerdeki artışına, alınan tedbirler çerçevesinde hali hazırda ibadethanelerin 19.00’a kadar açık olduğuna ve … Okumaya devam et
 • “Yüzyılın Kararı”: Paris İdare Mahkemesi Fransız Devleti’ni “İklim Eylemsizliğinden” Kusurlu Buldu
  (Le préjudice écologique reconnu dans “l’affaire du siècle”, Jugement rendu par Tribunal administratif de Paris, 03-02-2021, n° 1904967, AJDA 2021 p.239; Jean-Marc Pastor) Fransa’daki çevre örgütleri tarafından büyük bir zafer olarak görülen karar, Devletin ekolojik meselelerdeki eylemsizliğinden kaynaklı tazminat ödemeye mahkûm edildiği ilk karar olma özelliğini taşıyor[1]. Bu karar neticesinde Paris İdare Mahkemesi, Fransız Devleti’nin 1 avro tutarında tazminat ödemesine karar verdi. Karar, 2018 yılında Greenpeace ve diğer ulusal … Okumaya devam et
https://twitter.com/publicisteturc

Uyarı: Blog’dan aktarılacak her türlü yazı ve materyalde kaynak gösterilmesi gereklidir

Publiciste*: Kamucu