Kategori arşivi: Kamu Hukuku Yazıları

Fransız Yargı Yerlerinin İdari Sözleşmelerle İlgili Karar Özetleri (*)

İki özel hukuk kişisi arasında imzalanan sözleşmeler konusu ve amacı ne olursa olsun özel hukuk sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır[1]. Türk hukukunda olduğu gibi Fransız hukukunda da genel kural budur[2]. Ancak çeşitli mahkeme kararlarında aksi yönde verilmiş kararlara da rastlanmaktadır. Tribunal des … Okumaya devam et

Kamu Hukuku Yazıları kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Kamu Hizmetinin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yürütülmesi Üzerine Karar Örnekleri (*)

Fransız Hukukunda, sanayi veya ticari kamu hizmetleri uzun zamandır özel hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. Ek olarak Türkiye’de olduğu gibi Fransa’da[1] da artık sanayi ve ticari kamu hizmetleri dışındaki hizmetler de özel hukuka tabi olarak yürütülebilmektedir. Bu çerçevede Fransa’da idari kamu … Okumaya devam et

Kamu Hukuku Yazıları kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

1791 Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin Hukuki Etkisi

1789 Fransız Devrimi ve onun sonucu olan 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) günümüz hukuk düzeninde önemli bir etkisi olduğu kabul edilir. Kişi özgürlüğü, mülkiyet hakkı ve demokratik … Okumaya devam et

Kamu Hukuku Yazıları kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Fransız İdari Yargısında İptal Kararının Zaman İçindeki Etkilerinin Düzenlenmesi

İdari işlemin yargısal iptalinin geriye etkili olması ve işlemi tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırması, bazı durumlarda, hukuki güvenlik ilkesine aykırılık oluşturacak şekilde hukuki boşluk oluşmasına yol açabilir. İdari işlem iptal edildikten sonra idare, aynı sonuçlara tekrar ulaşmak için aynı işlemi hukuka … Okumaya devam et

Kamu Hukuku Yazıları kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Laiklik İlkesi, Devlete Din Özgürlüğü Açısından Pozitif Bir Yükümlülük Yükler mi?: İki Mahkeme, İki Farklı Bakış Açısı

(Bu yazı ilk kez “sosyal hukuk” platformunun internet sitesinde yayımlanmıştır) Laiklik ne Türkiye’de ne de karşılaştırmalı hukukta hakkı verilerek okunabilen ve tanımlanabilen ilkelerden birisi. Kimi kaynaklarda, oldukça hatalı bir şekilde “Fransız sekülarizmi” olarak adlandırılıp, kamusal alan çerçevesinde alınan bazı kararların, … Okumaya devam et

Kamu Hukuku Yazıları kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Kadının Yeniden Üretimdeki Rolünü Gören İdari Yargı

Fransız kamu hukuku, cinsiyet eşitsizliğini ya da cinsiyete dayalı şiddeti yok etmek için birebir örnek alınacak şekilde gelişmiş değildir. Ancak Türk kamu hukukuyla karşılaştırıldığında, yargının bakış açısı bakımından epey ileride oldukları görülmektedir. Bu gelişimin örneklerinden birini, kadının ev içi emeğinin … Okumaya devam et

Kamu Hukuku Yazıları kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Anayasa Yargısında İptal Kararlarının Geriye Yürümesinin Anlamı ve Anayasa Konseyinin Kararlarından Seçme Örnekler

Anayasa yargısında iptal kararlarının zamansal etkileri, bu normun uygulandığı ve uygulanmakta olduğu vakalar göz önüne alındığında oldukça geniş bir yelpazeye yayılabilir. Ancak temel bir çerçeve çizmek istersek, zamansal etkileri iki başlık altında sınıflandırılabiliriz. Ex-tunc etki, hukuka aykırı bir normun esasında … Okumaya devam et

Kamu Hukuku Yazıları kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Özel İdari Yargı Örneği: Ulusal Sığınma Hukuku Mahkemesi

Günümüzde sığınma hukukunda gerçekleştirilen işlemler, idari yargının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Başta uluslararası koruma başvurularının reddi işlemleri ve sınır dışı kararları olmak üzere bu alandaki işlemlere karşı başvurulacak yargı yolu, idari yargıda iptal davası açmaktır. Sığınma hukuku, idari yargının genel … Okumaya devam et

Kamu Hukuku Yazıları kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Pandemide Özgürlüklerin Koruyucusu Olarak Danıştay: référé-liberté Usulü

Fransız İdari Yargılama Kanunu’nda geçici tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere référé[1] usulü öngörülmüştür. Bu usulde esas hakkında karar verilmemekte, olabilecek en kısa sürede tedbirlerin alınması sağlanmaktadır (Code de justice administrative Art. L. 511-1). Référé’nin Covid-19 dönemini asıl ilgilendiren kısmı ise Fransız … Okumaya devam et

Kamu Hukuku Yazıları kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 1 Yorum

Göçmen Sorununa Fransız Anayasa Konseyi Çerçevesinden Bakış: Eşitlik, Özgürlük ve “Kardeşlik”

(Bu yazı Hukuk Defterleri mecmuasının- Mart Haziran 2020 (24/25.) sayısında yayımlanmıştır) Dr. Pınar Dikmen Giriş: Üçlemenin Tarihsel Gelişimi 1958 tarihli Fransız Anayasasının “Egemenlik” başlıklı 2. maddesine göre “Cumhuriyetin mottosu “Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşliktir.” 1789 Fransız Devrimi ile bağdaştırılan “Özgürlük, Eşitlik, … Okumaya devam et

Kamu Hukuku Yazıları kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın