Fransız Danıştayı, Sağlık Düzenlemelerine Uyulup Uyulmadığının Drone ile Gözetimine Derhal Son Verilmesine Karar Verdi.

Talep: Fransa İnternet Özgürlükleri Platformu «La Quadrature du Net» ve «İnsan Hakları Derneği» Paris İdare Mahkemesinden, Emniyet Müdürlüğü tarafından sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerini uygulamak için yapılan drone gözetimine son verilmesini talep etmişlerdir. Talepleri mahkeme tarafından reddedilen Dernekler, Fransız Danıştayına temyiz başvurusunda bulunmuştur.

Fransız Danıştayının kararı: Fransız Danıştayı référé yargıcı, kısıtlamanın uygulandığı dönemlerde yürürlükte olan sağlık düzenlemelerine uyulup uyulmadığının, drone vasıtasıyla gözetimine derhal son verilmesine karar verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğü, droneların insanları teşhis etmek için değil, yalnızca mevcut sağlık önlemlerine aykırı toplanmaları tespit etmek ve böylece toplananları dağıtabilmek ya da bölgeyi boşaltabilmek için kullanıldığını belirtmişti. (Dronelar, şehrin 80 ila 100 metre üzerinde geniş bir açı kullanarak uçmakta ve hafıza kartı olmadığında görüntü yakalayamamaktadırlar.)

Bununla birlikte, référé yargıcı, kullanılan droneların optik bir yakınlaştırma sistemi ile donatıldığını ve 80 metrenin altında uçabildiğini, bunların da tanımlayıcı verilerin toplanmasını mümkün kıldığını belirtti. Mahkeme droneların, toplanan bilgilerin halka açık toplantıların tespit edilmesi dışında başka bir amaçla kullanımına ve filme alınan kişilerin kimliğinin belirlenmesine yol açmayacak herhangi bir teknik cihazla donatılmadığını gözlemledi.

Bu nedenle référé yargıcı, bu droneların kullanımının kişisel nitelikteki verilerin işlenmesi anlamına geleceğine ve bu hususun 6 Ocak 1978 tarihli Fransız Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olması gerektiğine karar verdi. Bu çerçevede Kanun’a riayet edilmediğine dikkat çekerek, CNIL’e danışılmasının ardından konuyla ilgili bir bakanlık emri veya kararname çıkarılıncaya veya dronelar görüntülenen kişilerin kimliğini tespit etmeyi imkânsız hale getirecek bir cihazla donatılıncaya kadar drone vasıtasıyla gerçekleştirilen gözetimin derhal durdurulmasına karar verdi.

Nazım Kaan Demir

Fransız Danıştayı / Devlet Konseyi (Conseil d’état), 18 mai 2020, N°s 440442, 440445

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-conseil-d-etat-ordonne-a-l-etat-de-cesser-immediatement-la-surveillance-par-drone-du-respect-des-regles-sanitaires

Bu yazı Güncel kategorisine gönderilmiş ve ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.