Güncel: Fransız Danıştayı COVID-19 dönemi boyunca ibadethanelerde en fazla 30 kişinin bir arada bulunabileceğine yönelik sınırlamayı “ölçülülük” ilkesine aykırı buldu.

Karar, Hristiyan derneklerin ve Katolik bir din adamının, COVID-19 dönemi boyunca dini seremonilerde yalnızca 30 kişinin hazır bulunabileceğine ilişkin tedbirin acilen askıya alınmasına yönelik Danıştaya yaptıkları başvuru sonucu verildi.

Danıştay, ibadethanelerde hazır bulunma koşullarının virüsün yayılmasını sınırlandıracak şekilde düzenlenmesi ve ibadet özgürlüğünün, Anayasa tarafından tanınan sağlığın korunması ilkesi ile bağdaştırılması gerekliliğine dikkat çekti.

Mahkemeye göre dini seremonilerin, çok sayıda insanın; uzun süre ve kapalı bir alanda bir arada bulunmasına yol açması ve bu seremonilere yüksek sesle okunan duaların, ilahilerin, insanlar arasındaki temas, hareket ya da sohbetin de eşlik etmesi nedeniyle, katılımcılar oldukça yüksek bir risk altında bulunmaktadır.

Öte yandan ibadet edilen alanın yüz ölçümü ve büyüklüğü dikkate alınmadan, tüm ibadethanelere yönelik getirilen bu “kategorik yasak” “ölçülülük” ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir.

Kaynak: CE, N°s 446930, 446941, 446968, 446975, Ordonnance du 29 novembre 2020; https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/limite-de-30-personnes-dans-les-etablissements-de-culte-decision-en-refere-du-29-novembre

Bu yazı Güncel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.