Güncel: Fransız Danıştayı, Fransız Devletinin “Paris İklim Anlaşması” çerçevesinde üstlendiği taahhütlere saygı göstermediği yönünde yapılan bir başvuru sonucunda, çevre hakları açısından önemli bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Kararın konusunu, Grande-Synthe Komününün, Fransız Hükümetinin taraf olduğu 2015 tarihli Paris İklim Anlaşması’na yönelik yaptığı bir başvuru oluşturmakta.

Davacı Komün, Hükümetten sera gazı salınımının azaltılmasına yönelik ek tedbirler almasını talep ettiği halde, bu talepler sonuçsuz kalmış ardından uyuşmazlık Danıştayın önüne taşınmıştı.

Danıştay Komünün iklim değişikliği fenomeninden kaynaklı risklere maruz kalma potansiyelini ve Hükümetin ek önlemlere ilişkin red kararının etkilerini göz önüne alarak, Komünün bu başvuruyu yapmada “menfaati” olduğuna karar verdi.

Mahkeme, Fransa’nın Paris Anlaşması çerçevesinde, 2030 yılına kadar ülkedeki sera gazı salınım oranını %40’a kadar düşürmeyi taahhüt ettiğine vurgu yaparak, bu çerçevede alınan kararların yetersiz bir görünüm arz ettiğini ve planlanan salınım oranınının kademeli olarak aşıldığını ifade etti.

Danıştay dava hakkında nihai kararını vermeden önce, Hükümetin, Komünün talep ettiği ek tedbirlerin reddi yönündeki kararının, 2030’da ulaşmayı planladığı hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunu gerekçelendirmesini bekliyor. Hükümete bu çerçevede üç aylık bir savunma süresi verildi.

Kaynak: CE, No. 427301, COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE et autre, Lecture du 19 novembre 2020; COMMUNIQUÉ DE PRESSE, Émissions de gaz à effet de serre : le Gouvernement doit justifier sous 3 mois que la trajectoire de réduction à horizon 2030 pourra être respectée, le 19 novembre 2020.

Bu yazı Güncel kategorisine gönderilmiş ve ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.